Ansökan


Vår medlemsavgift för år 2022 är på 200 kronor (under 18 år 100 kronor).
Betalningen kan sättas in på klubbens BG konto: 5062-3446
Ansökan om medlemskap mailas till: klubbens sekreterare.