Mötestider


Ht 2018

Vi har våra mötestider på tisdagar från 18:00 - 21:30 (tredje tisdagen i månaden)

15 september      Öppet hus.Lördagsöppet mellan 12-16 Obs, ändrad tid!

18 september     Medlemmsmöte med auktion.

13 oktober       Öppet hus. Lördagsöppet mellan kl. 12-16

16 oktober      Klubbmöte. Efterföljs av en auktion.

17 november       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16

20 november       Klubbmöte. Efterföljs av en auktion.

15 december       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16

18 december       Klubbmöte. Efterföljs av en auktion.