Mötestider


Vt 2023

Vi har våra mötestider på tisdagar från 18:00 - 21:00 (tredje tisdagen i månaden)

Lördagen dessförinnan håller vi öppet hus, då man kan komma när som helst mellan kl 12.00-14:00 som vi håller öppet. Vi brukar visa upp de auktionsobjekt som auktioneras ut på den kommande tisdagskvällens klubbmöte

Vi är tillbaks på vår vanliga möteslokal, Träffpunkten allén i Sundbyberg. Adress: Vasagatan 9Lördag 14 januari       Öppet hus 12:00-14:00 Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 17 januari       Klubbmöte med auktion.

Lördag 18 februari       Öppet hus 12:00-14:00. Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 21 februari       Årsmöte med auktion.

Lördag 18 mars       Öppet hus 12:00-14:00. Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 21 mars       Klubbmöte med auktion. Christian Hamrin gästar oss med sitt myntlager

Lördag 15 april       Öppet hus 12:00-14:00. Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 18 april       Klubbmöte med auktion.