Mötestider


Ht 2020

Vi har våra mötestider på tisdagar från 18:00 - 20:00 (tredje tisdagen i månaden)

14 november      Inställt! Öppet hus.Lördagsöppet mellan 12-15

Inställt! 17 november     Klubbmöte med auktion.

12 december       Inställt! Öppet hus. Lördagsöppet mellan kl. 12-14

Inställt! 15 december      Klubbmöte med auktion. Endast anbudsauktion på distans kommer att hållas

Preliminärt datum 16 januari       Lördagsöppet mellan kl. 12-14

Inställt! 19 januari       Klubbmöte. Efterföljs av en auktion.

Preliminärt datum 13 februari       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-14

Preliminärt datum 16 februari       Årsmöte. Efterföljs av en auktion.