Mötestider


Ht 2022

Vi har våra mötestider på tisdagar från 18:00 - 21:00 (tredje tisdagen i månaden)

Lördagen dessförinnan håller vi öppet hus, då man kan komma när som helst mellan kl 12.00-14:00 som vi håller öppet. Vi brukar visa upp de auktionsobjekt som auktioneras ut på den kommande tisdagskvällens klubbmöte

Vi är tillbaks på vår vanliga möteslokal, Träffpunkten allén i Sundbyberg. Adress: Vasagatan 9Lördag 17 september       Öppet hus 12:00-14:00 Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 20 september       Klubbmöte med auktion.

Lördag 15 oktober       Öppet hus 12:00-14:00. Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 18 oktober       Klubbmöte med auktion.

OBS! Söndag 13 november       Öppet hus 12:00-14:00. Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 15 november       Klubbmöte med auktion.

Lördag 17 december       Öppet hus 12:00-14:00. Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 20 december       Terminsavslutning med auktion.