Mötestider


Vt 2019

Vi har våra mötestider på tisdagar från 18:00 - 21:30 (tredje tisdagen i månaden)

15 september      Öppet hus.Lördagsöppet mellan 12-16

15 januari     Medlemmsmöte med auktion.

16 februari       Öppet hus. Lördagsöppet mellan kl. 12-16

19 februari      Årsmöte. Efterföljs av en auktion.

16 mars       MiM möte i Borlänge, inget Öppet hus denna gång

19 mars       Klubbmöte. Efterföljs av en auktion.

13 april       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16

16 april       Klubbmöte. Efterföljs av en auktion.

18 maj       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16

21 maj       Klubbmöte. Cecilia von Heijne, ny chef på KMK kommer på besök och berättar om KMK. Efterföljs av en auktion.

15 juni       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16

18 juni       Terminsavslutning.Gåvoauktion och lotteri. Efterföljs av en auktion.