Mötestider


Vt 2018

Vi har våra mötestider på tisdagar från 18:00 - 21:30 (tredje tisdagen i månaden)

17 februari      Öppet hus.Lördagsöppet mellan 12-16 Obs, ändrad tid!

20 februari     Årsmöte efterföljs av en auktion.

17 mars       Öppet hus. MiM möte Uppsala myntklubb (inget öppet hus möte i vår klubb)

20 mars      Klubbmöte. Christian Hamrin gästar oss med sitt myntlager. Efterföljs av en auktion.

14 april       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16 Obs, ändrad tid!

17 april       Klubbmöte med auktion

12 maj       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16 Obs, ändrad tid!

15 maj       Klubbmöte. Efterföljs av en auktion.

16 juni       Öppet hus. Lördagsöppet mellan 12-16 Obs, ändrad tid!

19 juni       Årsavslutning. Efterföljs av en auktion samt gåvoauktion. Ta gärna med en gåva för gåvoauktionen.