MiM mötet 2022


MiM mötet 2022 kommer att hållas i Stockholms Myntklubbs regi

Varmt välkomna till MiM mötet 2022, som kommer att hållas söndagen 3:e april, kl 12:00-18:00 Mötet hålls på Farsta Gård, Farstaängsvägen 22, 123 46 FARSTA

Alla 7 klubbarna bidrar med 50 – 70 objekt. Lägsta utropspris skall vara 50 kronor/objekt.
Inlämnade objekt skall vara intressanta och säljbara. Svenskt, utländskt, mynt, sedlar, medaljer, polletter, litteratur eller annat med numismatisk anknytning.
Vid frågor ring Anders Borgqvist på 070-789 69 99
Färdiga listor mailas till densamme med emailadress: anders.borgqvist@telia.com

Nytt!! Vi kommer nu att kunna ta betalningar via SwishKlubbarnas objekt numreras enligt denna lista:


Stockholm 101 – 199.
Sigtuna 201 – 299.
Strängnäs 301 – 399.
Uppsala 401 – 499.
Katrineholm 501 – 599.
Falu-Borlänge 601 – 699.
Eskilstuna 701 – 799.


Auktionslistor för MiM

Stockholms Myntklubb
101-190


Sigtuna Myntklubb
201-270


Uppsala Myntklubb
401-470

OBS!! UPPDATERAD Söndag 27/3

Katrineholms Myntklubb del I
501-562


Katrineholms Myntklubb del II
501-562


Falu-Borlänge Myntklubb
601-684


Deltagare betalar 80 kronor i entré, och då ingår lunchbuffé från Knattebo Catering.


Anmälan till Per Johansson på perjohansson123@telia.com, senast den 26 mars. Tel.: 070-5602710.


Regler och villkor:
*Varje klubb ansvarar för inlämnarnas objekt avseende kvalitet, äkthet och
anmärkningar avseende skador eller annan viktig information.
* Varje klubb märker sina objekt enligt den lista som lämnas.
* Varje klubb utser en ansvarig att medtaga listade objekt, lägga ut dem för visning, bevaka
dem, samt att efter avslutad auktion återlämna eventuellt osålda objekt till inlämnarna.
* Böcker och andra större föremål numreras med lappar som läggs i objekten.
* Närvarande anbudsgivare ansvarar för att inropade objekt betalas kontant eller med Swish.
* Anbudsgivare skall själv inspektera och bedöma objekt som ropas in.
* Under ovannämnda förutsättningar beaktar inte arrangörsklubben några reklamationer.
Auktionisten korar vinnande bud, och vid oklarheter bedömer om budgivning skall förnyas
* Efter avslutad auktion redovisas nettobehållningen till varje klubb. (Pris minus 10% till
arrangörsklubben).
Varmt välkomna till MIM mötet 2022 önskar Stockholms Myntklubb
Vår logga