Numismatik på Internet


Internet för samlaren
Internet har förändrat vår tillvaro på många olika sätt, inte minst ur ett samlarperpektiv. Aldrig någonsin har samlare fått ett så stort urval av objekt att välja bland. Jag tror att vi är bara i början av ett förändrat mönster vad gäller samlande. Nu finns möjligheten att få ihop en representativ samling av objekt inom sitt samlarområde, utan att behöva vänta i årtionden. En global prisjämförelse, utan att behöva ta till referenslitteratur kan bli lättare och ge en mer rättvis bild. Samtidigt har det blivit lättare att komma i kontakt med folk som har ett liknande samlarområde, hitta specialinformation, föra fram sina åsikter och lyssna på andras i diskussionsgrupper samt få information om mässor och auktioner. Om man lyckas att behärska de möjligheter som står till buds, kommer det att tillföra mycket nöje till sitt samlande.

Köpa, byta , sälja över internet
För nybörjaren väcks ofta flera kritiska och avskräckande tankar för att starta någon form av handel över Internet. Säkerheten, risken att bli lurad, svårigheten med betalningar och krångel med posten känns nog som de största hindren. En transaktion över Internet bygger ju på ett förtroende mellan båda parter. Anonymiteten kan kännas avskräckande. Många internetsidor som sysslar eller förmedlar handel med samlare gör allt vad de kan för att rätta till detta.

Internetauktioner, använder sig av ett bedömningsystem, där varje auktionslut kan bedömas av både säljaren och köparen. Som intressent till en auktion kan man sedan se vad en säljare har för bakgrundshistoria, över dennes försäljningar, och för all del köp på auktionsidan. Ju fler positiva omdömen och avsaknad av några eller bara ett fåtal negativa, desto pålitligare är säljaren. Vid auktionslut är det oftast köparen som betalar först och sedan skickar säljaren objektet. Ibland kan det gå tvärtom, speciellt om köparen har många positiva omdömmen.

När det gäller byteshandel, är det dock svårare att fastställa förtroendet. Man kan ibland fråga andra samlare (speciellt om man är med i en bytessida) om de har haft affärer med den personen, och man kan hitta sidor som varnar för kända lurendrejare. Den viktigaste regeln vad gäller byteshandel är dock att det är den som tar kontakt som skall skicka sina objekt först. När mottagaren har fått objekten, skall denne skicka sina. Är man osäker, men vill ändå genomföra ett byte, kan man komma överens om ett första mindre byte. Fördelen med bytestransaktioner är att det inte förekommer några betalningar. Alltså inga banktransaktioner eller utnyttjande av kontokort. Behövs det ett tillägg för att justera bytesvärdet, kan man lägga det i samma kuvert som objekten man byter med.

Betalningsmöjligheterna över Internet är annars många, och de anses mycket säkra. Inom Sverige används post/bankgiro, banktransaktioner och Swish med fördel. Banktransaktioner till utlandet är också relativt enkla att genomföra, men kostar en slant. Inom EU finns SEPA betalningar som är gratis.

Slutligen har en ny typ av säker betaltjänst utvecklats som har blivit alltmer populär. Den bygger på att ett företag fungerar som mellanhand i transaktionen. Detta kräver att både köparen och säljaren är medlemmar hos företaget. Det är bara företaget som har tillgång till bådas uppgifter. Säljaren betalar alltid en mindre avgift för transaktionen, och ibland också köparen. Detta system räknas till det mest säkra som finns på Internet. De mest kända företagen är Paypal och Western union/Bidpay. Ett svenskt företag är Payson.

En varning är att dessa betalningsförmedlare ofta skyddar köparen genom en återbetalningsgaranti ifall köparen anmäler att hen inte fått varan. För att skydda sig ska säljaren skicka varan med spårbar post, annars finns risken att säljaren blir av med både varan och sin betalning.

Om man handlar på Internetaffärer gäller oftast enbart kontokort eller PayPal som betalmöjlighet. Att ge kortnumret över nätet, kan kännas riskabelt, eftersom den kan snappas upp. Om man gör detta, kolla då att man flyttas över till en säker sida. Indikationer på detta är att det står https (med s i slutet) i början av adressfältet (man kan också se symbolen av ett hänglås nederst till höger på sidan). Man kan också skicka kortnumret uppdelat på två email, till säljaren, eller faxa numret. Ett smart drag är att använda sig av ett betalkort och inte låta kortet vara laddat med alltför mycket pengar.

Vad gäller risken att bli lurad kan det ske på många olika sätt.

Som köpare kanske man inte får sitt objekt alls, eller man får ett annat än vad som beskrivits, kvalitén kan vara sämre eller objektet vara förfalskat.

Som säljare är utebliven betalning samt påståendet att man inte fått objektet, de två vanligaste. Själv har jag från 98 tills nu råkat ut för två fall av uteblivna sedlar, efter betalning samt några fall av objekt med sämre kvalité eller dolda defekter som inte beskrivits. Dock tycker jag att det stora flertalet är seriösa och intresserade samlare och eller försäljare, som är måna om att man känner sig ha gjort en bra affär.

Detta inte bara för köparens skull utan också för att de skall upprätthålla ett gott rykte. Säljare som håller sig till en auktionsida, blir med tiden en alltmer känd och pålitlig person, och vill gärna vårda sin image. Samma gäller för de stora och kända affärerna på internet.

En annan viktig sak är att kunna lita på att objekt kommit fram till köparen eller att ha verkligen skickats av säljaren. Om man skickar med vanligt porto finns ju inget bevis på att den mottagits eller avsänts eller att det är posten som slarvat.

Själv har jag inte haft något som kommit bort ännu (även om det varit nära några gånger), men jag känner några som tyvärr råkat ut för detta. Som köpare tycker jag, att man måste lita på säljaren, alltså utskick på egen risk för vanligt porto. Man kan förstås vara generös som säljare och ersätta köparen, eller gå halva vägen med betalningen.

När något försvinner på vägen, tänk då som köpare att det knappast kan gynna en säljare att luras och riskera sitt rykte för en låg summa. Detta gäller förstås säljare som har ett långvarit och gott rykte. Om man köpt för en större summa (kanske 250-300kr) bör man begära rekommenderat brev. Detta minskar risken för lurendrejeri samtidigt som det köpta blir försäkrat av posten, upp till en viss summa. Köp från vissa problemländer bör alltid skickas rek. Ofta är inte rek. avgifterna så höga eller skiljer sig så mycket från normalportot, i jämförelse med vad som gäller i Sverige.

Sammanfattningsvis, med ett antal år på Internet bakom mig, kan jag säga att mitt samlande har berikats med användandet av Internet.

Visst finns det lurendrejare, och värst av allt personer med dåligt omdöme, men dock i ett litet antal. Väldigt många är pålitliga och hjälpsamma, oavsett om de är bosatta i Sverige eller Singapore.

För att undvika problem finns ett antal inbyggda kontrollåtgärder samt man får själv göra upp egna rutiner. Kom också ihåg att de flesta struligheter som uppstår inte beror på illvilja från endera parten. Lös dessa problem med saklig kommunikation och full netikett.

Det är lätt att skyddad genom anonymiteten, ta i lite för mycket vid kritik. Handla med småsummor om du är osäker på ett köp, och leverera objektet först efter betalning, om du är osäker som säljare. Poängtera också att du levererar på egen risk om du säljer ett dyrt objekt, och köparen inte vill ha rek.

Länkar till hemsidor med en bra samling av vidarelänkar
Det finns en uppsjö av sidor på Internet som är myntrelaterade, vilket kan göra det svårt att hitta just det som intresserar en själv. Då kan det kännas bra att använda sig av sidor som har strukturerat upp en bra samling av länkar, med klart definierade kategorier. Två av de bästa som jag har hittat om främst svenska mynt/sedlar och som man kan gå vidare med är: Ingemars myntsida samt: Svenska mynt på nätet Dessa har vidarelänkar till myntklubbar, personliga myntrelaterade hemsidor, myntaffärer, auktioner mm. Se också: Svenska antiknätet

Länkar till specifika myntsidor
Här har jag punktvis lagt ut länkar och beskrivningar till olika sidor som handlar om vissa specifika områden innom numismatiken. Jag har försökt ta upp sidor av intresse som inte finns med i de tre övre länkarna. Kommer att utökas efter hand.

-Sveriges numismatiska museum
Hemsidan för Kungliga myntkabinettet, med intressant numismatisk fakta, pågående utställningar samt praktisk information om museet.

-Polymersedlar
En utförlig sida med information om de olika polymersedlar (plastsedlar) som kommit ut, och olika intressanta data om dessa.

-Skandinavisk myntlitteratur
Bland annat ett namn och bild bibliotek över äldre numismatisk litteratur och auktionskataloger. Ibland också information om de olika författarna, mm.

-Sedelförsäljare med stort urval
Här kan man hitta ett stort urval utlänska sedlar till försäljning, men också många bilder på sedlar och annat sedelrelaterat av intresse.

-Sida med och för sedelsamlare
Här finns länkar till många privata sedelsamlare, många sidor om specifika sedelsamlarområden, tidningar mm.

-Nybörjarsida för romerska myntsamlare
Har en hel del intressant information om romerska mynt, och hur man identifierar dem. Har också intressanta vidarelänkar med intressant information även för mer avancerade samlare.

-Identifiera antika mynt
Har du problem med att identifiera ett antikt mynt i din samling? Denna sida kan kanske hjälpa dig på vägen. Ger information om romerska, grekiska, bysantinska samt keltiska mynt. Gå efter kejsare, stammar, regioner, Sear nummer städer, mm.

-Identifiera gamla kinesiska mynt
Som ovan men gällande för kinesiska mynt.

-Medaljer från hela världen
Brittisk sida med bilder och information om medaljer från hela världen, från A-Z.

-Samlarorganisation om Handskrifter främst aktiebrev
Internationellt förbund av intresse för aktiepappersamlaren

-Gamla ekonomier
En länksida med länkar om förhistoriska och historiska ekonomier som t.ex. den medeltida, egyptiska, antika grekland mm.