Djur i nationella emblem


Stiliserade djur är ofta förekommande i nationella emblem på mynt som symbol för t. ex. en typisk djurart i landet och/eller dess mytologi/religion.

Det första myntet kommer från Papua Nya Guinea, 5 kina i silver från 1975. Det gavs ut i samband med att landet blev helt självständigt 1975. Det föreställer en paradisfågel som sitter på en kundu-trumma och ett spjut.

Det andra myntet är en 10 rupee i silver, 1973, från Indien. Mauryapelarna, med sina lejonkapitäl, restes under 200-talet f Kr för att offentliggöra den buddhistiske kejsaren Ashokas edikt. Fundamentet visar livshjulet placerat mellan två viktiga symboler i buddhismen - hästen och puckeloxen.
Indien blev oberoende republik i januari 1950. Samma år präglades de första egna mynten i modern tid med Mauryapelaren på åtsidan och hästen respektive puckeloxen på frånsidan. Emblemet finns på samtliga utgivna mynt i Indien men med något olika design.

Det tredje myntet kommer från Guatemala, 50 centavos, också detta i silver från 1963. Quetzalen - en nationalfågel - som är en stiliserad Resplended Quetzal och har funnits på mynt från åtminstone 1879 - sitter på ett pappersdokument som visar när landet blev oberoende från Spanien 1821.
Fågeln var en helig symbol hos Maya-folket och representerar fortfarande folkets frihet och oberoende.

Birgitta Holm