Drakar på mynt St MK 2006


Draken har en stor symbolisk kraft i många kulturer. I västerlandet har den vissa tider fått representera en slags djävulsk urvarelse som den andligt högtstående guden eller människan måste besegra. I Österlandet har den som lyckosymbol en dominerande roll i sägner och sagor och är ett av de viktigaste motiven i bildkonsten.

Mynt 1
Ett mynt från Japan, 1 sen i koppar, från slutet av 1800-talet.
I Japan representeras t ex regnguden av draken. Därför står ofta vattensprutande drakar i tempelträdgårdar.

Mynt 2
Ett mynt från Manchurian i Kina, 20 cent i silver, från början av 1900-talet.
I Kinas världsbild representerar draken bl a uressensen yang som står för alstring, fruktbarhet och aktivitet.

Mynt 3
Ett mynt från Storbritannien, 1 pund i mässing, från 1995.
Drakmotivet representerar Wales. Detta beror på att en romersk legion bestående av asiater var stationerad här en gång i tiden.

Birgitta Holm