Fiskar på mynt


Fiskar är mycket vanliga på mynt. Orsaken är förmodligen att dels är och har fisken varit viktig bl a som inkomstkälla för fiskare och deras familjer och dels är de vackra att beskåda i snorkelvatten och trevliga för fritidsfiskare att försöka överlista.

Det första myntet är en 50-centare i silver från Bahamaöarna från 1966 med en svärdfisk, Blue Marlin, på ena sidan. Den är hämtad ifrån en serie i olika metaller med några av havets invånare, flamingo, segelbåt och växter och som utgavs mellan 1966 - 1980 som cirkulations- och samlarmynt.

Det andra myntet kommer från vår granne Island med ett gäng loddor (Capelins) på. Loddan är en av de minsta laxfiskarna och används som agn i torskfisket. Myntet är i kopparnickel med valören 10 kronor från 1996. 1981, i samband med myntreformen, startade utgivningen, och pågår fortfarande, av serien med de vattenlevande djuren lodda, räka, rocka,bläckfisk, torsk, delfin, krabba och stenbit.

Det tredje myntet är från 2004, 50 cents i silver, och har en bild av en fjärilsfisk, Ornate Butterflyfish. Fisken är vanlig i tropiska marina vatten och just denna simmar runt Cocosöarna (Keeling Cocos), en samling korallöar utanför Australien. Även detta ingår i en serie mynt med bl a flera fiskar på.

Birgitta Holm