Information om Stockholms Myntklubb


Klubben grundades 1973 och har ett 70-tal medlemmar.
Vårt främsta intresseområde är svenska mynt från alla tider, men det finns också ett stort intresse och kunskap bland våra medlemmar om världsmynt och sedlar, samt medaljer. Ett antal medlemmar har ett eller flera specialiserade numismatiska samlarområden.

Vi har nu flyttat till en ny klubblokal som ligger i Sundbyberg. Adressen är: Vasagatan 9, lokalens namn är Bällstahof. Man når lätt lokalen med kollektivtrafiken: busslinjerna 113, 504, 509 0ch 512, pendeltågs- och tunnelbanestation Sundbyberg samt med tvärbanan mellan Solna station och Alvik.Länk till karta för klubblokalen

Vi har våra mötesdagar på tisdagskvällar en gång i månaden. Ett typiskt möte börjar med att aktuella nyheter gås igenom, följt av en auktion, kaffe/te paus och avslutas med ett lotteri. Många medlemmar brukar ta med sig mynt och sedlar för att byta eller sälja vid dessa tillfällen. Dessutom brukar vi också ha en inbjuden talare, eller en större auktion.

För medlemmarnas service har vi ett antal numismatiska böcker till förfogande.