Numismatiska nyheter


Betalning i centmynt som straffade sig

I Readington, Usa straffades 29 studenter med frihetsberövande, efter att ha betalat sin 2 dollar skollunch med 1 centsmynt, upprepade gånger. De har förlängt kötiden för de andra studenterna samt visat ett respektlöst beteende för matpersonalen genom detta sätt säger inspektören Jorden Schiff. Han säger vidare att de vissa föräldrar tyckte att det gick för långt med 2 dagars frihetsberövande, medans andra tyckte att de skulle ha varit frihetsberövade längre.
Källa: mywaynewsIngen turkisk flagga på pakistansk sedel

Den pakistanska centralbanken förnekar att deras senaste 1000 rupie sedel har tryckts med en pakistansk flagga med den turkiskas färger (båda länderna har liknande utformning på flaggorna med halvmåne och stjärna, men har olika färger). Flaggan på sedeln är tryckt med ett optiskt bläck som ändrar utseende beroende på hur man vinklar sedeln, i det här fallet från lila till grönt, vilket kan ge upphov till att man tycker sig se den turkiska flaggan.
Källa: International news pakistanNya former för utgivning av minnesmynt

Från och med 2009 kommer bruksmynt att användas för att uppmärksamma händelser av nationell betydelse. 2009 uppmärksammas relationen mellan Sverige och Finland genom en specialprägling på baksidan av 1 kronan. Nästa år är nämligen 200 år sedan Finland avskiljdes från Sverige. Möjligheten att prägla speciella minnesmynt kommer fortfarande att finnas kvar men bara för särskillt viktiga händelser av nationell betydelse. Motiveringen för att satsa på bruksmynt är den stora spridningen av dessa bland allmänheten vilket stämmer väl överens med syftet att uppmärksamma händelser av nationell betydelse. 2008 års minnesmynt som lanserades i mars är till åminelse av 150år sedan Selma Lagerlöfs födelse. Myntet finns både i guld och silver.
Källa: Sveriges RiksbankStörsta vikingatida myntskatt i Uppland hittad i modern tid

I början av April hittades en myntskatt bestående av ca: 450 silvermynt präglade mellan 500-840 e.Kr i Damaskus och Bagdad. Det betyder att skatten troligen nedlagts i jorden år 850 e.Kr. Myntskatten påträffades i en grav som förmodas vara nästan 1000 år äldre än skatten. Enligt professor Kenneth Jonsson är skatten en ganska tidig deponi för vikingatida myntskatter.
Källa: Riksantikvarieämbetet