Skatter ur djupet


Senvåren 1676 drabbade örlogsmän från Danmark och Holland samman med en svensk flotta utanför Ölands ostkust. De svenska skeppen stod under befäl av friherren och amiralen Lorentz Creutz, som var varken sjöman eller militär. Vid Ölandskusten, i höjd med Hulterstads kyrka, kom han i strid med fienden och från stranden kunde bönderna bevittna skådespelet och höra kanondundret. Creutz försökte vända sitt amiralsskepp Kronan med öppna undre kanonportar, men vattnet trängde in och skeppet kantrade. Elden kom lös och förmodligen antändes krutdurken. Det långt senare påträffade ”vraket” var verkligen sönder-sprängt. Creutz omkom med nästan hela sin besättning. Hans guldring med släktvapnet återfanns i vår tid tillsammans med en förnämlig skatt av guldmynt! Skeppskassan innehöll bland annat ett sextiotal svenska dukater, nypräglade på myntverket i Stockholm, med årtal 1676. Jag såg dem första gången på länsmuseet i Kalmar vid Svenska Numismatiska Föreningens årsmöte därstädes för länge sedan.

Skeppet Kronan, förmodligen ett av dåtidens största skepp, har helt nyligen frambringat ännu en numismatisk skatt - av silver - och den största av sitt slag i våra vatten. I en träkista påträffades, förutom klädespersedlar, över 6 000 silvermynt, huvudsakligen 4-öringar från 1676, en vanlig valör, som slogs under åren 1665-84 (se bild nedan). Därtill kommer ”daler- och markmynt från året”, vilket torde innebära att den sällsynta riksdalern 1676 ingår i skeppskassan! Vi inväntar med spänning vidare rapporter.

Många myntfynd har gjorts i Östersjöns bräckta vatten, något nämns här i korthet. I början på 1900-talet muddrade man i Riga-bukten och påträffade ett 50-tal 8-dalersplåtar. På 1940-talet hade jag en 8-daler Carl X Gustaf ”på gång”, priset var cirka 5 000 kr. Långt, långt senare kom ett nytt tillfälle, varvid priset var cirka 300 000 kr. Som Vasaräddare kunde jag sitta i ett bergrum på Beckholmen och studera hennes klippingkassa – jag vill minnas ett par tusen stycken – korroderade, men även fina exemplar. Vasaskattens äldsta mynt var ett markmynt från Gustaf Vasa.

Ett annat märkligt sjöfynd kommer från Gryts skärgård på Östergötlandskusten. Där påträffades några 10-dalersplåtar i ett skeppsvrak. Tidigare kände man till tre exemplar, från år 1644, nämligen ett i museet i Avesta, ett på Eriksberg slott – båda fina exemplar – samt ett på Myntkabinettet, påträffat i Kalmarsund om jag minns rätt. En liten rest av en upplaga på 26 539 exemplar (1 av 235 från 1645). Grytfyndet innehöll fem exemplar, varav ett med det ej påträffade årtalet 1645, korroderat men med tydliga årtalssiffror!

Från världshaven kan mycket noteras. För svensk del det danska skeppet Nicobar, som seglade från Köpenhamn den 21 juli 1782 och förliste den 11 juli 1783 vid Godahoppsudden. Hon medförde som bruksmateriel 8 ton plåtmynt ombord och var på väg till Indien. I Sverige avlystes plåtarna som betalningsmedel 1777.

Från nya världen i väster berättas om hur ofantliga skeppslaster med guld, rövade av de spanska hänsynslösa inkräktarna, hamnade på havsbotten och delvis bärgades. Men det är en annan historia.

Carl-Axel Lindblom