Ugglor på mynt


Är man intresserad av hur djuret på myntet ser ut i verkligheten kan man gå in på internet och Googles sökprogram.Flest träffar får man genom att söka på det engelska namnet. Där kan man finna amatörfotografers ibland mycket fina bilder på olika djur och ofta mycket vederhäftiga vetenskapliga uppgifter om dem. Om man orkar att söka vidare kan man också finna märkliga historier om djuret ifråga.

Det första myntet , ett samlarmynt i silver (50 cent, präglat år 2000) från Canada, föreställer en majestätisk berguv - Great horned Owl, Bubo Virginianus - vanlig på hela amerikanska kontinenten. Berguven är ca 56 cm lång (betydligt mindre än vår egen berguv som kan mäta upptill 75 cm) och med stora fjädertofsar på huvudet.

Det andra myntet är från Slovenien - cirkulationsmynt i nickel (20 stotinov) från år 1992 - visar en bild av en hornuggla - Long eared Owl, Asio Otus - med på myntet märkliga ytteröron. På dagen när den inte vill synas kan den bli lång och smal likt en trädstam som avslutas med ett par långa tätsittande fjäderhorn. Hornugglan blir ca 37 cm och är ganska vanlig nära bebyggelse i Sverige.

På den tredje bilden , ett cikulationsmynt i bimetall från Grekland, har en drachm från f Kr med ugglemotiv präglats på 1 euro från 2002. Ugglan kallas för Minervauggla och var i grekiska mytologin ett attribut till gudinnan Minerva. Fågeln representerade bl a vishet och kunskap och är fortfarande symbol för bl a biblioteken. Förmodligen har den verkliga lilla minervaugglan (ca 22 cm), som bl a funnits i Skåne, fått sitt namn från gudinnan.

Birgitta Holm