Portugisiska kolonier


En artikel om en av kolonierna är nu färdigskriven. Med bilder på mynt och sedlar samt kartor.
Joakim Frostne

Kolonin Timor i tre delar.

timorikon Från prekolonial tid fram till tidig kolonial period - 1641.

timorikon Tidig kolonial period fram till modern kolonial period - 1910.

timorikon Modern kolonialperiod fram till självständighet.